ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.)

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) : ΩΣΝΦ46ΜΤΛΗ-ΚΣ1 (11-09-2020)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πρόεδρος Δοδοντσάκης Γεώργιος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
Αναπληρωτής Προέδρου Μπότας Αθανάσιος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας
Αντιπρόεδρος Χατζηλέλεκας Δημοσθένης Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Αναπληρωτής Αντιπροέδρου Κωτούλας Βασίλειος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Μέλος Καραγιώργου Αικατερίνη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας
Αναπληρωτής  Μέλους Τρικάλης Χρήστος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
Αιρετό Μέλος Σφήκα-Πλακιά Αγγελική Αιρετή εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αναπληρωτής Αιρετού Μέλους Πολύζος Κωνσταντίνος Αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιρετό Μέλος Τσιούλκας Χρήστος Αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αναπληρωτής Αιρετού Μέλους Τσιάκαλος Γεώργιος Αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης: α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε:

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μέλος Κουρουτός Μιχάλης Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη "Λεόντειο Σχολή Πατησίων"
Αναπληρωτής Μέλους Σελέκος Δημήτριος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα "Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη"
Μέλος Βουρκούδης Απόστολος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.03, που υπηρετεί στην "Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης"
Αναπληρωτής Μέλους Σακκάς Παναγιώτης Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, που υπηρετεί στα "Εκπαιδευτήρια Αθηνά"

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μέλος Μπακογιάννης Κωνσταντίνος Ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Σχολείου "Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη"
Αναπληρωτής Μέλους Κυραϊλίδης Χαράλαμπος Ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Σχολείου "Σύγχρονη Παιδεία Βαθειά - Κυραϊλίδη"
Μέλος Γκίμτσας Βασίλειος Ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Σχολείου "Εκπαιδευτήρια Αθηνά"
Αναπληρωτής Μέλους Ράπτης Νικόλαος Ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Σχολείου "Εκπαιδευτήρια Ράπτου"

Γραμματέας: Λούτσος Γεώργιος, διοικητικός υπάλληλος κλ. ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας. 

Αναπληρώτρια Γραμματέας: Μπουγά Παρασκευή, διοικητική υπάλληλος κλ. ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410539210 / Εσωτερικό: 144

Φαξ: 2410538611

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει στις 31/12/2020.

Τελευταία Ενημέρωση: 11/09/2020