ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.)

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) : ΨΤΚΗ46ΜΤΛΗ-ΦΜΗ (17-08-2022)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πρόεδρος Ζιάκα Βασιλική Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
Αναπληρωτής Προέδρου Τρικάλης Χρήστος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
Αντιπρόεδρος Παπαδημητρίου Άρτεμις Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ60 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Αναπληρωτής Αντιπροέδρου Χατζηλέλεκας Δημοσθένης Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Μέλος Πολύζος Γεώργιος Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας
Αναπληρώτρια  Μέλους Καραγιώργου Αικατερίνη Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας
Μέλος Τσέκος Βασίλειος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70
Αναπληρωτής Μέλους  Νασίκας Απόστολος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70
Μέλος Μουζαλά Δέσποινα Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70
Αναπληρώτρια  Μέλους Τσαγκούλη Παναγιώτα Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης: α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε:

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μέλος Σελέκος Δημήτριος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 που υπηρετεί στα "Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη"
Αναπληρωτής Μέλους Αηδονίδης Μιλτιάδης Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 που υπηρετεί στα "Πρότυπα Εκπαιδευτήρια"
Μέλος Χριστόπουλος Γώργιος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 που υπηρετεί στα "Μοντεσοριαννά Σχολεία"
Αναπληρωτής Μέλους Παλατζιάν Ελίνα Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 που υπηρετεί στα "Κολέγιο Ανατόλια"

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μέλος Μπακογιάννης Κωνσταντίνος του Ιδιωτικού Σχολείου "Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη"
Αναπληρωτής Μέλους Κυραϊλίδης Χαράλαμπος του Ιδιωτικού Σχολείου "Σύγχρονη Παιδεία, Βαθειά - Κυραϊλίδη"
Μέλος Καραβάνας Θεόδωρος του Ιδιωτικού Σχολείου "Ελληνική Παιδεία Δημοτικό-Γυμνάσιο"
Αναπληρωτής Μέλους Μανάκο Δημήτριο του Ιδιωτικού Σχολείου "Εκπαιδευτήρια Αθηνά"

Γραμματέας: Λούτσος Γεώργιος, διοικητικός υπάλληλος κλ. ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας. 

Αναπληρώτρια Γραμματέας: Γρηγορίου Ελένη, διοικητική υπάλληλος κλ. ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410539210 / Εσωτερικό: 144, 245

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει στις 31/12/2022.

Τελευταία Ενημέρωση: 22/08/2022