ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.)

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) :ΨΕΚΚ46ΜΤΛΗ-ΕΡΕ (20-05-20201)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πρόεδρος Δοδοντσάκης Γεώργιος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
Αναπληρωτής Προέδρου Τρικάλης Χρήστος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
Αντιπρόεδρος Μωραΐτη Πολυξένη-Μαρία Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ60 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Αναπληρωτής Αντιπροέδρου Χατζηλέλεκας Δημοσθένης Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Μέλος Πολύζος Γεώργιος Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας
Αναπληρώτρια  Μέλους Καραγιώργου Αικατερίνη Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας
Μέλος Τσέκος Βασίλειος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70
Αναπληρωτής Μέλους  Νάσικας Απόστολος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70
Μέλος Μουζαλά Δέσποινα Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70
Αναπληρώτρια  Μέλους Τσαγκούλη Παναγιώτα Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης: α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε:

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μέλος Κουρουτός Μιχάλης Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη "Λεόντειο Σχολή Πατησίων"
Αναπληρωτής Μέλους Σελέκος Δημήτριος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα "Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη"
Μέλος Βουρκούδης Απόστολος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.03, που υπηρετεί στην "Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης"
Αναπληρωτής Μέλους Σακκάς Παναγιώτης Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, που υπηρετεί στα "Εκπαιδευτήρια Αθηνά"

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μέλος Μπακογιάννης Κωνσταντίνος Ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Σχολείου "Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη"
Αναπληρωτής Μέλους Κυραϊλίδης Χαράλαμπος Ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Σχολείου "Σύγχρονη Παιδεία Βαθειά - Κυραϊλίδη"
Μέλος Ράπτης Νικόλαος Ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Σχολείου "Εκπαιδευτήρια Ράπτου"
Αναπληρωτής Μέλους Μανάκος Δημήτριος Ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Σχολείου "Εκπαιδευτήρια Αθηνά"

Γραμματέας: Χατζοπούλου Ιωάννα, διοικητική υπάλληλος κλ. ΠΕ ΔΙΟΙΚ (προσωρινός κλάδος)  της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας. 

Αναπληρώτρια Γραμματέας: Δεσκάτα Ελένη, διοικητική υπάλληλος κλ. ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410539210 / Εσωτερικό: 146,139

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει στις 31/12/2022.

Τελευταία Ενημέρωση: 30/06/2021