Ο δικτυακός τόπος υλοποιήθηκε με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Joomla. Πλην ειδικής αναφοράς, όλο το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι αδειοδοτημένο με Creative Commons 3.0. Πολλές φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται στα άρθρα - ανακοινώσεις της ιστοσελίδας είναι αδειοδοτημένες με Creative Common Zero (0).

Το περιεχόμενό της ιστοσελίδας είναι ενημερωτικό και αφορά στην ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες δραστηριότητες της Υπηρεσίας.

Για την ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαιδευσης Θεσσαλίας εργάστηκε ο Χρήστος Πρασσάς διοικητικός υπάλληλος ΠΕ Πληροφορικής.

Για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία παρακαλούμε να στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail thess


Αν κατά την περιήγηση σας εντοπίσετε σφάλματα ή δυσλειτουργίες, παρακαλούμε να στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: webmaster