ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) : ΨΒΠΔ46ΜΤΛΗ-07Τ (01-10-2020)

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πρόεδρος Δοδοντσάκης Γεώργιος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
Αναπληρωτής Προέδρου Σταχτέας Χαράλαμπος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας
Αντιπρόεδρος Μάτος Αναστάσιος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Αναπληρώτρια Αντιπροέδρου Μπατσίλα-Τσιχουρίδου Μαριάνθη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ06 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Μέλος Ζιάκα Βασιλική Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας
Αναπληρώτρια Μέλους Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
Αιρετό Μέλος Καρκαλής Νικόλαος Αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αναπληρωτής Αιρετού Μέλους Καραβασίλης Χρήστος Αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιρετό Μέλος Αμπατζή Γεωργία Αιρετή εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αναπληρώτρια Αιρετού Μέλους Παπαζεύκου Ουρανία Αιρετή εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης: α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε:

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μέλος Κουρουτός Μιχάλης Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη "Λεόντειο Σχολή Πατησίων"
Αναπληρωτής Μέλους Σελέκος Δημήτριος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα "Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη"
Μέλος Βουρκούδης Απόστολος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.03, που υπηρετεί στην "Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης"
Αναπληρώτρια Μέλους Αντωνιάδου Γεωργία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα "Εκπαιδευτήρια Ράπτου"

Στην περίπτωση που το ως άνω Συμβούλιο ασκεί αρμοδιότητες γνωμοδοτικού συμβουλίου για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων γενικής εκπαίδευσης, μετέχουν σε αυτό, αντί των αιρετών μελών των δημοσίων εκπαιδευτικών οι εκπρόσωποι του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μέλος Μπακογιάννης Νικόλαος Ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Σχολείου "Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη"
Αναπληρωτής Μέλους Κυραϊλίδης Χαράλαμπος Ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Σχολείου "Σύγχρονη Παιδεία Βαθειά - Κυραϊλίδη"
Μέλος Γκίμτσας Βασίλειος Ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Σχολείου "Εκπαιδευτήρια Αθηνά"
Αναπληρωτής Μέλους Ράπτης Νικόλαος Ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Σχολείου "Εκπαιδευτήρια Ράπτου"

Γραμματέας: Λούτσος Γεώργιος, διοικητικός υπάλληλος κλ. ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας. 

Αναπληρώτρια Γραμματέας: Μπουγά Παρασκευή, διοικητική υπάλληλος κλ. ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410539210 (εσωτ. 144, 124)

Φαξ: 2410538611

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει στις 31/12/2020.

Τελευταία Ενημέρωση: 01/10/2020