ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 945Φ46ΜΤΛΗ-ΧΑΝ (17-08-2022)

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πρόεδρος Ζιάκα Βασιλική Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
Αναπληρώτρια Προέδρου Ζαχαρή Κωνσταντίνο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας
Αντιπρόεδρος Κανδήλα Ιουλία Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Αναπληρωτής Αντιπροέδρου Μπουραζάνας Κωνσταντίνος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ03 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Μέλος Σαβελίδης Σωκράτης Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας
Αναπληρώτρια Μέλους Καπανιάρη Αλέξανδρο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
Μέλος Βλαχάκης Απόστολος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02
Αναπληρωτής  Μέλους Ξαφής Κωνσταντίνος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06
Μέλος Μπαλαφούτη Ελένη Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80
Αναπληρώτρια Μέλους Κολλάτου Μαρίνα Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06

 Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης: α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε:

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μέλος Σελέκος Δημήτριος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα "ΕΚπαιδευτήρια Βασιλειάδη"
Αναπληρωτής Μέλους Αηδονίδης Μιλτιάδης Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα "Πρότυπα Εκπαιδευτήρια"
Μέλος Χριστόπουλος Γεώργιος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα "Μοντεσοριανά Σχολεία"
Αναπληρώτρια Μέλους Παλατζιάν Ελίνα Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στο "Κολέγιο Ανατόλια"

Στην περίπτωση που το ως άνω Συμβούλιο ασκεί αρμοδιότητες γνωμοδοτικού συμβουλίου για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων γενικής εκπαίδευσης, μετέχουν σε αυτό, αντί των αιρετών μελών των δημοσίων εκπαιδευτικών οι εκπρόσωποι του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μέλος Μπακογιάννης Κωνσταντίνος "Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη"
Αναπληρωτής Μέλους Κυραϊλίδης Χαράλαμπος "Σύγχρονη Παιδεία Βαθειά - Κυραϊλίδη"
Μέλος Καραβάνας Θεόδωρος "Ελληνική Παιδεία Δημοτικό-Γυμνάσιο"
Αναπληρωτής Μέλους Μανάκος Δημήτριος "Εκπαιδευτήρια Αθηνά"

Γραμματέας: Λούτσος Γεώργιος, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας. 

Αναπληρώτρια Γραμματέας: Ζίκο Ζήση, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ (προσωρινός κλάδος) της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410539210 (εσωτ. 144, 131)

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει στις 31/12/2022.

Τελευταία Ενημέρωση: 22/08/2022