ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) :Ψ48Γ46ΜΤΛΗ-ΔΡ0 (05-5-2021)

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πρόεδρος Δοδοντσάκης Γεώργιος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
Αναπληρώτρια Προέδρου Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
Αντιπρόεδρος Κανδήλα Ιουλία Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Αναπληρωτής Αντιπροέδρου Μπουραζάνας Κωνσταντίνος Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ03 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Μέλος Σταχτέας Χαράλαμπος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας
Αναπληρώτρια Μέλους Ζιάκα Βασιλική Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας
Μέλος Καραβασίλης Χρήστος Αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αναπληρωτής  Μέλους Ξαφής Κωνσταντίνος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06
Μέλος Μπαλαφούτη Ελένη Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80
Αναπληρώτρια Μέλους Κολλάτου Μαρίνα Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06

 Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης: α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε:

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μέλος Κουρουτός Μιχάλης Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη "Λεόντειο Σχολή Πατησίων"
Αναπληρωτής Μέλους Σελέκος Δημήτριος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα "Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη"
Μέλος Βουρκούδης Απόστολος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.03, που υπηρετεί στην "Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης"
Αναπληρώτρια Μέλους Αντωνιάδου Γεωργία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα "Εκπαιδευτήρια Ράπτου"

Στην περίπτωση που το ως άνω Συμβούλιο ασκεί αρμοδιότητες γνωμοδοτικού συμβουλίου για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων γενικής εκπαίδευσης, μετέχουν σε αυτό, αντί των αιρετών μελών των δημοσίων εκπαιδευτικών οι εκπρόσωποι του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μέλος Μπακογιάννης Κωνσταντίνος Ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Σχολείου "Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη"
Αναπληρωτής Μέλους Κυραϊλίδης Χαράλαμπος Ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Σχολείου "Σύγχρονη Παιδεία Βαθειά - Κυραϊλίδη"
Μέλος Ράπτης Νικόλαος Ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Σχολείου "Εκπαιδευτήρια Ράπτου"
Αναπληρωτής Μέλους Μανάκος Δημήτριος Ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Σχολείου "Εκπαιδευτήρια Αθηνά"

Γραμματέας: Χατζοπούλου Ιωάννα, , διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ (προσωρινός κλάδος)  της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας. 

Αναπληρώτρια Γραμματέας: Τερζούδη Μαρία, διοικητική υπάλληλος κλ. ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410539210 (εσωτ. 146, 136)

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει στις 31/12/2022.

Τελευταία Ενημέρωση: 30/6/2022