Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

 

Λάρισας

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας
Ιστοσελίδα http://dide.lar.sch.gr/
Ταχ. Διεύθυνση Τ. Τσιόγκα (Πρώην Καλλιθέας) 11, Τ.Κ. 41221, Λάρισα
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλεφωνική Επικοινωνία 2414400002
Φαξ 2414400001

Μαγνησίας

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας
Ιστοσελίδα http://dide.mag.sch.gr/
Ταχ. Διεύθυνση ΕΠΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ 16, Τ.Κ. 38333, Βόλος
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλεφωνική Επικοινωνία 2421047386-7
Φαξ 2421050364

Καρδίτσας

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας
Ιστοσελίδα http://dide.kar.sch.gr/
Ταχ. Διεύθυνση Αθ. Διάκου 15, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα                
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλεφωνική Επικοινωνία 2441080301, 2441080331
Φαξ 2441080093, 2441080305

Τρικάλων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
Ιστοσελίδα http://dide.tri.sch.gr/
Ταχ. Διεύθυνση Μπότσαρη 2, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα                  
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Τηλεφωνική Επικοινωνία 2431046455
Φαξ 2431046470