Χρήσιμα Αρχεία Ειδικής Αγωγής (Έντυπα Αναπληρωτών)

1. Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

2. Άδειες

3. Μισθολογική Εξέλιξη

4. Απουσιολόγιο αναπληρωτών ΚΕΔΑΣΥ

5. Απουσιολόγιο αναπληρωτών ΣΔΕΥ

6. Διευκρινήσεις για άδειες αναπληρώτριας (υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, προγεννητικών εξετάσεων, κύησης, λοχειάς, τρίμηνης ανατροφής τεκνου, γονικής άδειας ανατροφής τέκνου)

 

Χρήσιμα Αρχεία Ειδικής Αγωγής (Έντυπα Μονίμων)

1. Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

2. Άδειες

3. Μισθολογική Εξέλιξη