ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π)

για το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Σ.Μ.Ε.Α.Ε της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) : ΩΜΨΥ4653ΠΣ-79Ν (29/12/2016)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πρόεδρος Παπανούσκας Μιχαήλ Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας
Αναπληρώτρια Προέδρου Μητσιάδη Ευθυμία Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας
Τακτικό Μέλος Μπουλούμπασης Χρήστος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
Αναπληρωματικό Μέλος Κάκλα Βασιλική Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
Τακτικό Μέλος Τσιόπα Κυρατσώ Σχολική Σύμβουλος 11ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Αναπληρωματικό Μέλος Ζαγοριανός Παναγιώτης Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ24 - Παιδοψυχιάτρων, με οργανική θέση στο ΚΕΔΔΥ Λάρισας
Αιρετό Μέλος Τότσιος Ιωάννης Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ23 - Ψυχολόγων, με οργανική θέση στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
Αναπληρώτρια Αιρετού Μέλους Καρμπά Χρυσούλα Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ23 - Ψυχολόγων, με οργανική θέση στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου "Οι Κένταυροι"
Αιρετό Μέλος Ράπτη Αποστολία Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ30 - Κοινωνικών Λειτουργών, με οργανική θέση στο ΚΕΔΔΥ Μαγνησίας
Αναπληρώτρια Αιρετού Μέλους Γκάργκα Άννα Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό κλάδου ΠΕ21 - Λογοθεραπευτών, με οργανική θέση στο ΚΕΔΔΥ Λάρισας

Όταν το Συμβούλιο εξετάζει θέματα που αφορούν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, στις συνεδριάσεις συμμετέχει ως τακτικό μέλος η κα Αναστασοπούλου Γεωργία, κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας, ως εκπρόσωπος του κλάδου της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν.4186/2013.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κα Βαλιάζη Μαρία, Διοικητική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 - Διοικητικού της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας, με αναπληρώτριά της την κα Σαμαρίνα Ισιδώρα, Διοικητική Υπάλληλο, Κλάδου ΔΕ1 - Διοικητικού, της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2410539224

Φαξ: 2410539219

Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών και των γραμματέων του ανωτέρω Συμβουλίου λήγει στις 31/12/2018.

Τελευταία Ενημέρωση: 17/01/2017