Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο ανακοινοποιημένο αρχείο.