Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την ιστοσελίδα του ΠΕΚ Λάρισας για την ενημέρωση σας.
  
Η ιστοσελίδα  βρίσκεται στο σύνδεσμο http://pek-laris.lar.sch.gr