Συνημμένα θα βρείτε:

1. Το Δελτίο Τύπου και 

2. Την προκήρυξη του Διαγωνισμού Μετακίνησης