Κοινοποίηση οριστικών πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Π/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας - Προγραμματισμός προφορικών συνεντεύξεων