Εκλογές αιρετών Α/θμιας Β/θμιας Εκπ/σης για το Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ. Λάρισας