logo vertical 2

 

Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της ΕΑΕ και της Σχολικής ψυχολογίας

(Υπ΄αριθμ. 57235/11-04-2019 (ΑΔΑ:ΩΥΗΞ4653ΠΣ-ΔΑΙ) Εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Ανωτατης Εκπαίδευσης – Τμήμα Β Μεταπτυχιακών Σπουδών)

Σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) συγκροτήθηκε ειδική επιστημονική επιτροπή με την αρ. πρωτ. 24267/Ζ1/15-2-2019 Y.A.(Β΄ 774) με σκοπό:

α) τον καθορισμό των κριτηρίων συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της Σχολικής Ψυχολογίας,

β) τη διαπίστωση της συνάφειας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Μ.Π.Σ.) της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα ανωτέρω αντικείμενα και

γ) τη διαπίστωση της συνάφειας των διδακτορικών τίτλων σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα ίδια αντικείμενα.

 Κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκαν:

α) η αριθμ. 52425/Ζ1/4-4-2019 ΥΑ «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (ΦΕΚ Β΄1152) και

β) η αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 ΥΑ «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (ΦΕΚ Β΄ 1217)

Κατόπιν αυτών, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

  1. Στην περίπτωση που στον κατάλογο των Π.Μ.Σ. της αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 Υπουργικής Απόφασης δεν περιλαμβάνεται κάποιο Π.Μ.Σ. από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, για το οποίο το αρμόδιο Τμήμα Α.Ε.Ι. που το υλοποιεί θεωρεί ότι έχει συνάφεια με την Ειδική Αγωγή ή/και τη Σχολική Ψυχολογία, τότε το Τμήμα, με ευθύνη της Γραμματείας, αιτείται στο Τμήμα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Διεύθυνσης Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, του ΥΠ.Π.Ε.Θ., την εξέταση της ένταξης του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ., αποστέλλοντας το ΦΕΚ ίδρυσης ή επανίδρυσης και το ΦΕΚ εσωτερικού κανονισμού, όπου περιγράφεται το πρόγραμμα σπουδών.
  1. Στην περίπτωση που στον κατάλογο των Π.Μ.Σ. της ιδίας ως άνω Υπουργικής Απόφασης δεν περιλαμβάνεται κάποιο Π.Μ.Σ. πανεπιστημίου της αλλοδαπής και ο/η ενδιαφερόμενος/η που κατέχει τον εν λόγω τίτλο, θεωρεί ότι έχει συνάφεια με την Ειδική Αγωγή ή/και τη Σχολική Ψυχολογία, αιτείται στο Τμήμα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Διεύθυνσης Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, του ΥΠ.Π.Ε.Θ., την ένταξη του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ., προσκομίζοντας τον τίτλο του και το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. και επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π).
  2. Οι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων σπουδών που επιθυμούν να εξεταστεί η συνάφεια αυτών με την Ειδική Αγωγή ή τη Σχολική Ψυχολογία αιτούνται, από την έκδοση της παρούσης, στο Τμήμα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών, της Διεύθυνσης Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, του ΥΠ.Π.Ε.Θ. την εξέταση της συνάφειας από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή της παρ. β του άρθρου 65 του ν.4589/2019 (Α΄13), προσκομίζοντας :

 α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού τίτλου,

 β) Διδακτορική διατριβή, σε ηλεκτρονική μορφή,

γ) Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής,

 δ) Τα ονόματα της εξεταστικής επιτροπής,

ε) Αν πρόκειται για Διδακτορικό τίτλο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του διδακτορικού τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π).

Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια ειδική επιστημονική επιτροπή δύναται να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Επισημαίνουμε, τέλος, ότι, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 (Α΄13), « Η διαπίστωση της συνάφειας των αντικειμένων διδακτορικών ή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, σύμφωνα με την περίπτωση β` της παραγράφου 1 του άρθρου 65 δεν απαιτείται, εφόσον η συνάφεια έχει κριθεί με απόφαση της επιστημονικής επιτροπής της παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α` 193) ή της Διεύθυνσης Ε.Α.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά το χρόνο κρίσης της συνάφειας διατάξεις».

 

Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Σχολικής Ψυχολογίας

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι Υπουργικές αποφάσεις διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε) και της Σχολικής Ψυχολογίας. Αρχικά δημοσιεύθηκε στις 10 Απριλίου 2019, η  υπ' αριθμ. 54929/Ζ1 Υπουργική Απόφαση διαπίστωσης της συνάφειας και στη συνέχεια στις 25 Απριλίου η υπ' αριθμ. 66581/Ζ1 τροποποιητική Υπουργική απόφαση, με την οποία προστέθηκαν νέα μεταπτυχιακά και έγιναν τροποποιήσεις στα ήδη δημοσιευμένα.

Δείτε αναλυτικά τις  απόφασεις στα  ΦΕΚ:

Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8-4-2019 (Β΄1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας. – ΦΕΚ1455/Β/25-4-2019

Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας. – ΦΕΚ 1217/Β/10-4-2019