Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο Δελτίο Τύπου και την Απόφαση διεξαγωγής του διαγωνισμού.