ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π)

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Αρ. Διαδικτυακής Ανάρτησης: 64544653ΠΣ-ΥΗΨ, τροποποίηση ΨΣΛ74653ΠΣ-ΕΚ0

 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2410539228, 2410539220.

Φαξ: 2410539219.


Η θητεία του εν λόγω Υπηρεσιακού Συμβουλίου, λήγει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3839/2010, με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 του Ν. 3839/2010, στις 31/12/2018.