ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.)

της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) : ΩΙΗΘ4653ΠΣ-ΞΟΜ (16-01-2017)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πρόεδρος Αναστασοπούλου Ελένη Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
Αναπληρωτής Προέδρου Πολύζος Γεώργιος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας
Αντιπρόεδρος Αγαπητού Παρασκευή Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Θεσσαλίας
Αναπληρωτής Αντιπροέδρου Καραδήμος Δημήτριος Σχολικός Σύμβουλος 1ης Περιφ. Δημοτ. Εκπ/σης Λάρισας
Μέλος Βούλγαρης Σωτήριος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας
Αναπληρώτρια Μέλους Μητσιάδη Ευθυμία
Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας
Αιρετό Μέλος Χασιώτης Δημήτριος Αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αναπληρώτρια Αιρετού Μέλους Σφήκα Αγγελική Αιρετή εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιρετό Μέλος Τσιούλκας Χρήστος Αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αναπληρωτής Αιρετού Μέλους Τσιάκαλος Γεώργιος Αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης: α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε:

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μέλος Κουρουτός Μιχάλης Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη "Λεόντειο Σχολή Πατησίων"
Αναπληρωτής Μέλους Σελέκος Δημήτριος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα "Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη"
Μέλος Βουρκούδης Απόστολος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ18, που υπηρετεί στην "Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης"
Αναπληρωτής Μέλους Σακκάς Παναγιώτης Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα "Εκπαιδευτήρια Αθηνά"

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ:

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μέλος Μπακογιάννης Νικόλαος Ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Σχολείου "Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη"
Αναπληρωτής Μέλους Κυραϊλίδης Χαράλαμπος Ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Σχολείου "Σύγχρονη Παιδεία Βαθειά - Κυραϊλίδη"
Μέλος Γκίμτσας Βασίλειος Ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Σχολείου "Εκπαιδευτήρια Αθηνά"
Αναπληρωτής Μέλους Ράπτης Νικόλαος Ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Σχολείου "Εκπαιδευτήρια Ράπτου"

Γραμματέας: Λούτσος Γεώργιος, διοικητικός υπάλληλος κλ. ΠΕ1 - Διοικητικού της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας. 

Αναπληρώτρια Γραμματέας: Δεσκάτα Ελένη, διοικητική υπάλληλος κλ. ΤΕ1 - Διοικητικού της Περιφερειακής Διευθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410539223, 2410539228

Φαξ: 2410538611

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει στις 31/12/2018.

Τελευταία Ενημέρωση: 17/01/2017