Καταγραφή και περιγραφή περιστατικών και τρόπων παρέμβασης σε φαινόμενα Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού

Η είσοδος στην φόρμα καταγραφής γίνεται με τα διαπιστευτήρια που σας κοινοποιήθηκαν. Η συμπλήρωση της φόρμας θα πρέπει να γίνεται άμεσα την ημέρα εκδήλωσης του περιστατικού.

Για την είσοδο της φόρμας παρακαλούμε επιλέξτε τον σύνδεσμο ΕΔΩ