Για το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ επικοινωνείτε στο e-mailparvia@thess.pde.sch.gr

Συντονίστρια Παρατηρητηρίου Κόζυβα Πασχαλίνα (Σχ. Σύμβουλος Φ.Ε)