Ιστοσελίδα Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

 

Περισσότερες πληροφοριές για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.epsype.gr

 Ιστοσελίδα ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

Περισσότερες πληροφοριές για το δίκτυο κατά της βίας στο σχολείο και τη

δημιουργία τοπικών δικτύων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δικτύου

www.antibullyingnetwork.gr

 Συνήγορος του Πολίτη με την Ιδιότητα του ως Συνήγορος του Παιδιού

 

Περισσότερες πληροφοριές για τις δράσεις του Συνήγορου του Παιδιού στο  0-18.gr

 Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Περισσότερες πληροφοριές για τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας στο χώρο του

Εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο στο www.neagenia.gr

 Παιδαγωγικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Περισσότερες πληροφοριές για τον εκφοβισμό στην ιστοσελίδα για την Εκπαίδευση

Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών του Παιδαγωγικού Τμήματος του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2011-09-06-07-50-16