ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Νέοι εκτός συστημάτων απέναντι …στο σύστημα!

Ένας πολύ ενδιαφέρων διάλογος πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας την Τρίτη 7 Ιουλίου 2015, στις εγκαταστάσεις του Μύλου του Παππά, με την ευγενή παραχώρηση του αμφιθεάτρου από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων. Υλοποιώντας σχετικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο: «NNN-NETnotNEET» δεκαεννέα άτομα, που είναι εκτός συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, έθεσαν σε εκπροσώπους φορέων από τους τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης, ενδιαφέροντα ερωτήματα που συζήτησαν και ετοίμασαν σε προηγούμενο εργαστήρι διαλόγου με τη βοήθεια 3 ψυχολόγων της Ομάδας Διαχείρισης του προγράμματος.  

Στον πρωτότυπο διάλογο οι φορείς χάραξης πολιτικής άκουσαν προσεκτικά τις ερωτήσεις και τις προτάσεις των ατόμων εκτός συστημάτων και απάντησαν με ειλικρίνεια αναγνωρίζοντας ελλείψεις και παραλείψεις. Το κλίμα σε αυτή την καινοτόμα διαδικασία χαρακτηρίστηκε άριστο, η εκπροσώπηση των φορέων ήταν επαρκής και οι απαντήσεις που δόθηκαν ικανοποίησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι νέοι έθεσαν ζητήματα ενημέρωσης για τεχνικές σπουδές, για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, για βελτιωμένες πρακτικές διδασκαλίας ενηλίκων, για τα προαπαιτούμενα στην απασχόληση κ.α. Ειδικότερα ζήτησαν: σύνδεση μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος , του συστήματος εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, γενική εκπαίδευση και δια βίου μάθηση για όλους, ειδικά μαθήματα για τους ανειδίκευτους και τους αναλφάβητους. Νέοι και φορείς συμφώνησαν για την αναγκαιότητα σύνδεσης μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αγοράς εργασίας, λειτουργίας δικτύου των τοπικών αρχών για την προώθηση της απασχόλησης και κοινωνικές πτυχές, πιλοτικών έργων που συνδέονται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, σ συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των τοπικών αρχών, ανίχνευση των αναγκών κατάρτισης και υλοποίησης των σχετικών μαθημάτων κατάρτισης και έμφαση στο ρόλο των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

Τα συμπεράσματα του Διαλόγου θα διαχυθούν μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και στους υπόλοιπους φορείς συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης και προς συζήτηση, ενώ παράλληλα θα συγκροτηθεί κείμενο Εθνικής Στρατηγικής του προγράμματος.

Στην εκδήλωση, συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου Λαρισαίων κ. Μπατζανούλης Αλέξης,  ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων κ. Δεληγιάννης Δημήτρης,  η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, κα Αναστασοπούλου Ελένη, τα μέλη διοίκησης του Σύνδεσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών,  κ. Γιακουβής και κ. Νάρης, η Περιφερειακή Διευθύντρια του ΟΑΕΔ κα. Τσιούρβα Όλγα, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, κα Κατσαρού Ελένη, ο Περιφερειακός Σύμβουλος των ΣΔΕ Θεσσαλίας, κ. Μπάρλος Απόστολος, ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής του 1ου ΣΔΕ Λάρισας κ. Ντούμος Άρης και  κ. Μάτος Τάσος, ο Διευθυντής 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Λάρισας, κ. Βαρσάμης Αγησίλαος και ο Υπεύθυνος Παραρτήματος ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Θεσσαλίας, κ. Δεληγιάννης Αθανάσιος. Την εκδήλωση συντόνισε ο Διευθυντής του 2ου ΣΔΕ Λάρισας και δημοσιογράφος κ. Τράντας Γιώργος.