Παρακαλούμε δείτε το ανακοινοποιημένο αρχείο ως προς το λογότυπο.