council

Σύμφωνα με το έγγραφο με αρ. Πρωτ.: Φ.1.3/8916Α/03-10-2018 της ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ανακαλείται η υπ' αριθ. Φ.1.3/8916/02-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΕ1Σ4653ΠΣ-0ΓΛ), εν αναμονή καθορισμού ενιαίας διαδικασίας επαναδηλώσεων προτίμησης και οδηγιών - διευκρινήσεων για την εν θέματι διαδικασία, όπως αυτή προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4547/12-6-2018 (ΦΕΚ 102/Α'/12-6-2018).