1. Δείτε την προκήρυξη στα συνημμένα αρχεία.

2. Δείτε την Αίτηση στα συνημμένα αρχεία.

3. Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ ή ΕΔΩ

4. Δείτε την Υπουργική Απόφαση στα συνημμένα αρχεία.

5. Δείτε τον πίνακα υποψηφιοτήτων στα συνημμένα αρχεία (Για τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης).