Προκήρυξη διαγωνισμού μετακίνησης για το Πρόγραμμα EUROSCOLA