Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Νομός Λάρισας
Ονοματεπώνυμο ΠΕ Τηλέφωνο Φαξ Ταχυδρομική Διεύθυνση Email Βιογραφικό Ιστοσελίδα
Σταλίκα Φωτεινή 01 2410619344 - 2410671838   Ανθίμου Γαζή & Ηπείρου, Λάρισας, 41222 grss @ dide.lar.sch.gr

Μυλωνάς Δημήτριος

Γεωργόπουλος Ιωάννης

09

09

2310365320

2651083890-1

2310286715

2651075605

ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, Χάλκης 8, 10ο χλμ Θεσσαλονίκης Μουδανιών, 57001

ΠΔΕ Ηπείρου, Ανεξαρτησίας 146, Ιωάννινα, 45444

grss @ dide.lar.sch.gr
Ηλιούδης Ιωάννης 02 2410619344 - 2410671838   Ανθίμου Γαζή & Ηπείρου, Λάρισας, 41222 grss @ dide.lar.sch.gr

Ντρίλος Δημήτριος

Γκόνου Μαρίτσα

- 2410619344 - 2410671838 Ανθίμου Γαζή & Ηπείρου, Λάρισας, 41222 grss @ dide.lar.sch.gr
- 04 2410619344 - 2410671838
Ανθίμου Γαζή & Ηπείρου, Λάρισας, 41222 grss @ dide.lar.sch.gr
Νίκου Θεοδώρα 05 2410619344 - 2410671838
Ανθίμου Γαζή & Ηπείρου, Λάρισας, 41222 grss @ dide.lar.sch.gr
Φραγκούλης Αντώνιος 06 2410619344 - 2410671838
Ανθίμου Γαζή & Ηπείρου, Λάρισας, 41222 grss @ dide.lar.sch.gr
Φούντα Αγγελική 02 2410619344 - 2410671838
Ανθίμου Γαζή & Ηπείρου, Λάρισας, 41222 grss @ dide.lar.sch.gr
Λαπούσης Γεώργιος 11 2410619344 - 2410671838
Ανθίμου Γαζή & Ηπείρου, Λάρισας, 41222 grss @ dide.lar.sch.gr ΕΔΩ ΕΔΩ
Μπλιούμης Αντώνιος 12 2410619344 - 2410671838
  Ανθίμου Γαζή & Ηπείρου, Λάρισας, 41222 grss @ dide.lar.sch.gr
Ξυνοπούλου Ελένη 16
2410619344 - 2410671838
Ανθίμου Γαζή & Ηπείρου, Λάρισας, 41222 grss @ dide.lar.sch.gr    
Κολοκοτρώνης Δημήτριος 19 2410619344 - 2410671838
  Ανθίμου Γαζή & Ηπείρου, Λάρισας, 41222 grss @ dide.lar.sch.gr
- 2410619344 - 2410671838   Ανθίμου Γαζή & Ηπείρου, Λάρισας, 41222 grss @ dide.lar.sch.gr    
Νομός Μαγνησίας
Ονοματεπώνυμο ΠΕ Τηλέφωνο Φαξ Ταχυδρομική Διεύθυνση Email Βιογραφικό Ιστοσελίδα
. 02 2421047396   Συγκρότημα Μουρτζούκου, Βόλος, 38333 grss @ dide.mag.sch.gr

Τσιάμαλο Ηρακλή

Κανδύλα Ιωάννα

- 2421047396   Συγκρότημα Μουρτζούκου, Βόλος, 38333 grss @ dide.mag.sch.gr
Γκόνου Μαρίτσα 03 2421047396   Συγκρότημα Μουρτζούκου, Βόλος, 38333 grss @ dide.mag.sch.gr
Σαραντόπουλος Παναγιώτης 04 2421047396   Συγκρότημα Μουρτζούκου, Βόλος, 38333 grss @ dide.mag.sch.gr  ΕΔΩ
 Παπαϊωάννου Βασιλική 06  2421047396   Συγκρότημα Μουρτζούκου, Βόλος, 38333 grss @ dide.mag.sch.gr  ΕΔΩ  ΕΔΩ
Χατζηπαντελή Αθανασία 11  2421047396   Συγκρότημα Μουρτζούκου, Βόλος, 38333 grss @ dide.mag.sch.gr
Σταχτέας Χαράλαμπος 19 2421047396   Συγκρότημα Μουρτζούκου, Βόλος, 38333 grss @ dide.mag.sch.gr    
Νομός Καρδίτσας
Ονοματεπώνυμο ΠΕ Τηλέφωνο Φαξ Ταχυδρομική Διεύθυνση Email Βιογραφικό Ιστοσελίδα
Τσιάμαλος Ηρακλής 02 2441047211   Καραϊσκάκη & Αβέρωφ, Καρδίτσα, 43100 grss @ dide.kar.sch.gr
- 04 2441047211   Καραϊσκάκη & Αβέρωφ, Καρδίτσα, 43100 grss @ dide.kar.sch.gr
Μέλλος Βασίλειος 11  2441047211   Καραϊσκάκη & Αβέρωφ, Καρδίτσα, 43100 grss @ dide.kar.sch.gr
Μπατσίλα - Τσιχουρίδου Μαριάνθη 06  2441047211   Καραϊσκάκη & Αβέρωφ, Καρδίτσα, 43100 grss @ dide.kar.sch.gr
Νομός Τρικάλων
Ονοματεπώνυμο ΠΕ Τηλέφωνο Φαξ Ταχυδρομική Διεύθυνση Email Βιογραφικό Ιστοσελίδα
Κανδήλα Ιουλία 02  2431046461-2   Μάρκου Μπότσαρη 2, Τρίκαλα, 42100 grss @ dide.tri.sch.gr
Κοτρώτσιου Ευαγγελή 02  2431046461-2   Μάρκου Μπότσαρη 2, Τρίκαλα, 42100 grss @ dide.tri.sch.gr
Ντρίζος Δημήτριος 03  2431046461-2   Μάρκου Μπότσαρη 2, Τρίκαλα, 42100 grss @ dide.tri.sch.gr  ΕΔΩ
Κουτσιώρας Ιωάννης 11  2431046461-2   Μάρκου Μπότσαρη 2, Τρίκαλα, 42100 grss @ dide.tri.sch.gr