Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Νομός Λάρισας
Ονοματεπώνυμο Περιφέρεια Τηλέφωνο Φαξ Ταχυδρομική Διεύθυνση Email Βιογραφικό Ιστοσελίδα
Καραδήμος Δημήτριος (ΠΕ) 1η Λάρισας 2410534851 2410252324 Φαρσάλων & Τσάτσου 2, 41335 grss @ dipe.lar.sch.gr 
Δαραράς Αναστάσιος (ΠΕ) 2η Λάρισας 2410251412 2410252324 Φαρσάλων & Τσάτσου 2, 41335 grss @ dipe.lar.sch.gr
Χριστάκης Ιωάννης (ΠΕ) 3η Λάρισας 2410251412 2410252324 Φαρσάλων & Τσάτσου 2, 41335 grss @ dipe.lar.sch.gr 
Σωτηρίου Απόστολος (ΠΕ) 4η Λάρισας 2410251412 2410252324 Φαρσάλων & Τσάτσου 2, 41335 grss @ dipe.lar.sch.gr
Πατσαδάκης Εμμανουήλ (ΠΕ) 5η Λάρισας 2410253731 2410252324 Φαρσάλων & Τσάτσου 2, 41335 grss @ dipe.lar.sch.gr 
Παπαδοπούλου Μαρία (ΠΕ) 6η Λάρισας 2493022428 2410252324 Βλαχοδήμου 1, Ελασσόνα, 40200 grsselaslar @ dipe.lar.sch.gr
Δαρόπουλος Απόστολος (ΠΕ) 7η Λάρισας 2491022457 2410252324 Β. Μαυρογιώργου 19, Φάρσαλα, 40300 grssfarlar @ dipe.lar.sch.gr
Παπακωνσταντίνου Μαρία (ΠΕ) 8η Λάρισας 2410534581 2410252324 Φαρσάλων & Τσάτσου 2, 41448 grss @ dipe.lar.sch.gr
Παπαδημητρίου Άρτεμις (ΠΑ) 11η Λάρισας 2410256731 2410252324 Φαρσάλων & Τσάτσου 2, 41448 grss @ dipe.lar.sch.gr    
Κοτρώτσιου Ευανθία (ΠΑ) 12η Λάρισας 2410256731 2410252324  Φαρσάλων & Τσάτσου 2, 41448 grss @ dipe.lar.sch.gr
Νομός Μαγνησίας
Ονοματεπώνυμο Περιφέρεια Τηλέφωνο Φαξ Ταχυδρομική Διεύθυνση Email Βιογραφικό Ιστοσελίδα
Παντέρα Μαρία (ΠΕ) 1η Μαγνησίας 2421020637  2421076693 Ανθίμου Γαζή 164 & Γαμβέτα, Βόλος, 38221 grss @ dipe.mag.sch.gr
Μαλαμίτσα Αικατερίνη (ΠΕ) 2η Μαγνησίας 2421036018  2421076693 Ανθίμου Γαζή 164 & Γαμβέτα, Βόλος, 38221 grss @ dipe.mag.sch.gr
Σδρόλιας Κωνσταντίνος (ΠΕ) 3η Μαγνησίας 2421029010  2421076693 Ανθίμου Γαζή 164 & Γαμβέτα, Βόλος, 38221 grss @ dipe.mag.sch.gr
Αργυρή Βασιλική (ΠΕ) 4η Μαγνησίας 2421036018  2421076693 Ανθίμου Γαζή 164 & Γαμβέτα, Βόλος, 38221 grss @ dipe.mag.sch.gr 
- 5η Μαγνησίας 2421025711  2421076693 Ανθίμου Γαζή 164 & Γαμβέτα, Βόλος, 38221 grss @ dipe.mag.sch.gr 
Μωραΐτη Πολυξένη (ΠΑ) 32η Μαγνησίας 2421026715  2421076693 Ανθίμου Γαζή 164 & Γαμβέτα, Βόλος, 38221 grss @ dipe.mag.sch.gr 
Νομός Καρδίτσας
Ονοματεπώνυμο Περιφέρεια Τηλέφωνο Φαξ Ταχυδρομική Διεύθυνση  Email Βιογραφικό Ιστοσελίδα
 Κοτοπούλης Θωμάς (ΠΕ) 1η Καρδίτσας 2441354531 2441029520 Πλαστήρα 56, Καρδίτσα, 43100 grss @ dipe.kar.sch.gr
Κωτούλας Βασίλειος (ΠΕ) 2η Καρδίτσας 2441354518 2441029520  Πλαστήρα 56, Καρδίτσα, 43100 grss @ dipe.kar.sch.gr
Καραγκούνη Αικατερίνη (ΠΕ) 3η Καρδίτσας 2443353733  - Δ.Κ. Ματαράγκας, 43300  grsssofkar @ dipe.kar.sch.gr
Ντιβέρη Παναγιώτα (ΠΕ) 4η Καρδίτσας 2444031233 2444031820  Δημ. Σχολείο Ιτέας, 43062 grsspalkar @ dipe.kar.sch.gr 
Φακίδου Αναστασία (ΠΕ) 5η Καρδίτσας 2445042227  2445042227 Ιθώμης 1, ΚΠΕ, Μουζάκι, 42060 grssmoukar @ dipe.kar.sch.gr
Παπαδημητρίου Ευαγγελία (ΠΑ) 10η Καρδίτσας 2441354532  2441075671 Πλαστήρα 56, Καρδίτσα, 43100 grss @ dipe.kar.sch.gr
Νομός Τρικάλων
Ονοματεπώνυμο Περιφέρεια Τηλέφωνο Φαξ Ταχυδρομική Διεύθυνση  Email Βιογραφικό Ιστοσελίδα
- 1η Τρικάλων 2431046481  2431046480 Μπότσαρη 2, Τρίκαλα, 42100 grss @ dipe.tri.sch.gr
Καραθάνος Δημήτριος (ΠΕ) 2η Τρικάλων 2431046481  2431046480 Μπότσαρη 2, Τρίκαλα, 42100 grss @ dipe.tri.sch.gr
 - 3η Τρικάλων 2431046483 Μπότσαρη 2, Τρίκαλα, 42100 grss @ dipe.tri.sch.gr
 - 4η Τρικάλων 2432022514 Ιωαννίνων 95, Ξυλογλυπτική Σχολή, Καλαμπάκα, 42200 grsskaltri @ dipe.tri.sch.gr
Σπαθής Απόστολος (ΠΕ) 5η Τρικάλων 2431051824 2431052122 Διοικητήριο Φηκη, 42100 grsspyltri @ dipe.tri.sch.gr
Μπεαζίδου Ελευθερία (ΠΑ) 31η Τρικάλων 2431046494 Μπότσαρη 2, Τρίκαλα, 42100 grss @ dipe.tri.sch.gr
Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας
Ονοματεπώνυμο Περιφέρεια Τηλέφωνο Φαξ Ταχυδρομική Διεύθυνση  Email Βιογραφικό Ιστοσελίδα
Τσιόπα Κυρατσώ (ΠΕ) 11η Ειδική Αγωγή Θεσσαλίας 2410253731 2410252324  Φαρσάλων & Τσάτσου 2, 41448 grss @ dipe.lar.sch.gr