Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Προϊσταμένη Αγαπητού Παρασκευή
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2410539212
Γραμματεία Μπουγά Παρασκευή
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2410539215
Φαξ 2410539219
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.