Τηλέφωνα Υπηρεσίας

{pdf=https://thess.pde.sch.gr/jn/tel/telephones.pdf|100%|700|native}