Επιμορφωτικές δράσεις ΠΔΕ και Σχολικών Συμβούλων Θεσσαλίας

 

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο έγγραφο.