Σεμινάριο Μαθηματικής Παιδείας του Δ. Ντρίζου, στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, στο 6ο ΓΕ.Λ Λάρισας, 
για τους καθηγητές των Λυκείων της Λάρισας, με θέμα:
Μαθηματικά, προνομιακό πεδίο κριτικής και δημιουργικής σκέψης (διδακτικό υλικό Μαθηματικών)
 
 
Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο.
Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (20092018_01.pdf)Εισήγηση157 kB