Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Θεσσαλίας υλοποίησε την Παρασκευή 27/03/2020 επιμόρφωση σε συνθήκες ζωντανής μετάδοσης στο Youtube για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με θέμα την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Το βίντεο της επιμόρφωσης που αφορά στους εκπαιδευτικούς Γυμνασίου μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ:

Παρασκευή 27/03:Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου 

https://youtu.be/Vy-pgAjgkog

 

Το υλικό της επιμόρφωσης επισυνάπτεται παρακάτω: