Παρακάτω συνημμένα μπορείτε να βρείτε τις παρουσιάσεις των εισηγητών της ημερίδας:

  • κ. Κοτσιφάκη Θέμη
  • κ. Καφετζοπούλου Όλγα
  • κ. Κοκκάρα Άννα