Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΠΕΘ επιλέγοντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ.