Χαιρετισμός της Περιφερειακής Δ/ντριας Εκ/σης Θεσσαλίας

κ. Ελένης Αναστασοπούλου στο

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας 2015 της ΕΕΠΕΚ.

 

Οι άνθρωποι είναι η κινητήρια δύναμη της αλλαγής και η επιτυχία της εξαρτάται από αυτό που οι άνθρωποι σκέφτονται, στοχεύουν και πράττουν (Evans, 2001).

Η καινοτομία βρίσκεται πολύ κοντά εννοιολογικά στην εκπαιδευτική αλλαγή και πολλές φορές ταυτίζεται μ’ αυτήν (εκπαιδευτική αλλαγή =εκπαιδευτικό μετασχηματισμό, θεσμοθετημένος ή μη Αθανασούλα- Ρέππα Α., Δακοπούλου Α., Κουτούζης Μ., Μαυρογιώργος Γ., Χαλκιώτης Δ.,2008: 169-170). Είναι δε, μια συνολική δράση, όχι απαραίτητα θεσμοθετημένη,  που στηρίζεται σε πρωτοποριακές και κατά συνέπεια πρωτότυπες ιδέες.

Η διαφορά της με την εκπαιδευτική αλλαγή εντοπίζεται στο  ότι η καινοτομία απαιτεί τη δημιουργία και υλοποίηση νέων ιδεών και προτάσεων ενώ η εκπαιδευτική αλλαγή  μπορεί να υιοθετήσει ιδέες και προτάσεις για τη βελτίωση της σχολικής μονάδας που έχουν εφαρμοστεί  και σε άλλες περιπτώσεις.

Προϋπόθεση εξέλιξης και προόδου, γενικά αλλά και ειδικότερα στην εκπαίδευση, συνιστά η αποδοχή της αναγκαιότητας για αλλαγή. Οι παγκόσμιες αλλά κυρίως ευρωπαϊκές κοινωνικές εξελίξεις σε συνδυασμό με την εύρεση νέων επιστημονικών δεδομένων στο χώρο της εκπαίδευσης καθιστούν την υλοποίηση των εκπαιδευτικών αλλαγών αναγκαία. Οι αλλαγές προκύπτουν ως μέρος μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας ανάμεσα σε ομάδες πίεσης, των οποίων τα συμφέροντα βρίσκονται σε σύγκρουση. (Ginsburg στο Αθανασούλα-Ρέππα Α. κ.ά.,2008:175) Ως ομάδες πίεσης θεωρούνται οι φορείς, υπηρεσίες, συλλογικά όργανα τα οποία επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές αλλαγές.

Το ζητούμενο λοιπόν είναι η δημιουργία κουλτούρας και διαμόρφωσης θετικής στάσης των εκπ/κών απέναντι στο φόβο της αλλαγής και ο περιορισμός των ανησυχιών τους μέσα από διαδικασίες συλλογικές και συμμετοχικές.

Η διαδικασία αλλαγής αποτελείται από τρεις διαδοχικές φάσεις: μύηση, εφαρμογή και θεσμοθέτηση.( Miles 1986 , Fullan 1991)

Εύχομαι στο συνέδριό σας ν’ αρχίσει η μύηση, οι σύνεδροι να ξεκινήσουν την εφαρμογή κι αν οι προτάσεις είναι ενδιαφέρουσες να γίνει, γιατί όχι και θεσμοθέτησή τους.

Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας.