Μήνυμα της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Ελένης Αναστασοπούλου για την Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών

 

H Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών είναι ημέρα γιορτής και τιμής των εκπαιδευτικών για τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές του κόσμου αλλά και ημέρα επανατοποθέτησης και νέων στόχων.

Η παραδοχή ότι οι ισχυρές κοινωνίες εξαρτώνται από το επίπεδο μόρφωσης και κατάρτισης των πολιτών της οδηγεί στην αναγκαιότητα  της στήριξης κι ενδυνάμωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την υποστήριξη και τις ικανές προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Ο διάλογος του κράτους και της κοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς και τις οργανώσεις τους οφείλει να είναι συνεχής ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής  χρηματοδότηση, οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας ασφαλές και το υγιές εργασιακό περιβάλλον. Απαραίτητη επίσης η εμπιστοσύνη κι ο σεβασμός στην επαγγελματική αυτονομία και την ακαδημαϊκή ελευθερία των εκπαιδευτικών.

Οφείλουμε τιμή σ’ αυτούς που  εκπαιδεύουν τη  νέα γενιά παιδιών η οποία με τη σειρά της θα οικοδομήσει έναν καλύτερο κόσμο για όλους.

Οφείλουμε σεβασμό στην κοινότητα των εκπαιδευτικών, μέλη της οποίας του είναι άνθρωποι σαν τον Πόντιο Ιβάν Κανίδη του Μπεσλάν, σαν τον Ιρανό Αλί Μοχαμαντιάν, σαν τον Νίκο Τεμπονέρα, σαν τον κάθε εκπαιδευτικό που κάνει μάθημα στις εσχατιές του κόσμου.