Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων σας, μου δίνεται η αφορμή, με το σύντομο αυτό χαιρετισμό κι ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, να ξεκινήσω μια σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας, αν και θα προτιμούσα να γνωρίσω τον καθένα σας προσωπικά. Θα ήθελα, όμως, να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις, έστω και μ’ αυτόν τον τυπικό τρόπο.

Καταρχάς να συγχαρώ όλους τους εκπαιδευτικούς για την συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία της επιλογής των στελεχών, μέσα από την οποία αναδείχθηκαν οι νέοι Δ/ντές και Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων στους οποίους εύχομαι καλό κι εποικοδομητικό έργο.

Η πολιτεία εμπιστεύτηκε την κρίση των εκπαιδευτικών οι οποίοι με αντικειμενικότητα, δημοκρατικά και με την ευθύνη της συναπόφασης ανέδειξαν τους νέους Διευθυντές και Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων. Ο νέος τρόπος επιλογής, επέφερε μικρές διαφοροποιήσεις στην ανθρωπογεωγραφία των στελεχών της εκπαίδευσης, ωστόσο, αφενός εδραιώνει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο  αναβαθμίζει τις αρμοδιότητες των συλλόγων και αναιρεί το ιεραρχικό πλέγμα της διοίκησης κι αφετέρου η βαθύτερη ανάγνωση των αποτελεσμάτων, αναδεικνύει μια δυναμική τάσεων και αλλαγών.  

Κάθε αλλαγή, όσο μικρή κι αν είναι, δίνει ώθηση, ελπίδα και δύναμη στους συνεχείς αγώνες για ένα σχολείο που έχει στόχο ν’ αμβλύνει τις ανισότητες, για μια εκπαίδευση δημοκρατική, για ένα χώρο εργασίας που λειτουργεί με συλλογικές διαδικασίες και σέβεται τον εργαζόμενο. Μία εκ των προϋποθέσεων γι αυτό, είναι το ευνοϊκό παιδαγωγικό περιβάλλον, το οποίο αναγνωρίζει τις προσωπικές δυνατότητες και ανάγκες, όπου ο καθένας μπορεί να εκφράζει τις ιδέες του και η εσωτερική οργάνωση με θετικό κλίμα προάγει την επικοινωνία, την καλή συνεργασία και κατά συνέπεια την ποιότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το παιδαγωγικό και διοικητικό έργο που καλούμαστε όλοι μας κι ο καθένας από τη θέση του να πραγματώσουμε είναι πολύπλοκο και στη σημερινή πολιτικοκοινωνική συγκυρία ιδιαίτερα δύσκολο.

Το σχολείο είναι κύτταρο της κοινωνίας κι ως τέτοιο βιώνει όλες τις κρίσεις που κι αυτή υφίσταται. Όμως με τον σεβασμό, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη όλων των μελών του εκπαιδευτικού οργανισμού μπορεί να γίνει ένας πυρήνας δημιουργικής αντίστασης κι εξέλιξης, ένα σχολείο που, στο βαθμό που του αντιστοιχεί, προσπαθεί ν’ αμβλύνει τις αδικίες, να προσφέρει ίσες αλλά κι αντισταθμιστικές ευκαιρίες με στόχο της άρση των ανισοτήτων.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Να σας συγχαρώ τέλος για την επιτυχή έκβαση των Πανελλαδικών η οποία αντανακλά το εξαιρετικό επιστημονικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών, το συνεχές και συστηματικό διδακτικό σας έργο καθώς και την κοπιώδη προσπάθεια των παιδιών, σε όλη τη διάρκεια των σχολικών χρόνων. Είναι βέβαιο ότι κι αυτή τη χρονιά θ’ ανταποκριθείτε στο έργο σας, τόσο το καθαρά διδακτικό όσο και το παιδαγωγικό, αυτό της μετάδοσης αρχών και αξιών που διαμορφώνουν Ανθρώπους-«ο αναθρών ά όπωπε», Πλάτων- και πολίτες με κριτική σκέψη και στάση.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας στηρίζει το έργο σας, είναι στη διάθεση σας και θα συνεργαστεί με όλα τα μέλη τα οποία συναπαρτίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα.

 

Καλή χρονιά και καλή δύναμη

 

Ελένη Αναστασοπούλου

Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας