Ενημέρωση για συμμετοχή σχολείων Δ/θμίας Εκπ/σης σε Βραβείο "Zayed Future Energy Prize"