Διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για το Πρόγραμμα EUROSCOLA