2018 - σήμερα

Παρακαλούμε δείτε εδω.

2016 - 2017

Δελτίο Τύπου - Διαγωνισμός για συμμετοχή στο Euroscola

Προκήρυξη διαγωνισμού μετακίνησης για το πρόγραμμα Euroscola 2016-2017

Διαγωνισμός Euroscola 2016-2017 - Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το εξεταστικό κέντρο Λάρισας

Πρόσκληση βαθμολογητών - αίτηση 2016-2017

Η παρουσίαση της Θεσσαλικής αποστολής στην ημερίδα Euroscola 20/01/2017

2015 - 2016

Δελτίο Τύπου - Διαγωνισμός για συμμετοχή στο Euroscola

Προκήρυξη διαγωνισμού μετακίνησης για το Πρόγραμμα EUROSCOLA

Δελτίο τύπου προκήρυξης Διαγωνισμού EUROSCOLA

Διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για το Πρόγραμμα EUROSCOLA

Υλικό Ευρωπαϊκού Προγράμματος - Διαγωνισμού Euroscola 2015 - 2016

Διευκρινίσεις για τον γραπτό διαγωνισμό Euroscola 2015 - 2016

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα – διαγωνισμός EUROSCOLA 2015-2016: Πρόσκληση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ΠΕ 02 για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των εκθέσεων των μαθητών και μαθητριών

Παράταση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ΠΕ 02 φιλολόγων για τη συμμετοχή στην επιτροπή αξιολόγησης των εκθέσεων του Προγράμματος EUROSCOLA 2015-2016 - Αίτηση

Ενημερωτικό σημείωμα για τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό Euroscola

Διευκρινήσεις για το Διαγωνισμό EUROSCOLA 2015-2016

Επιλογή μαθητών/τριών και συνοδών για συμμετοχή στην ημερίδα του προ-γράμματος EUROSCOLA 2015-2016

Η παρουσίαση της Θεσσαλικής αποστολής στην ημερίδα Euroscola 18/12/2015

Euroscola Day (Φωτογραφίες Νο 1, Νο 2, Νο 3, Νο 4, Νο 5Νο 6, Νο 7, Νο 8, Νο 9, Νο 10, Νο 11)

2015

Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Θεσσαλίας

Έκθεση Αξιολόγησης 2015

Φωτογραφίες Νο1, Νο2, Νο3, Νο4, Νο5

2014

Έκθεση Αξιολόγησης 2014

Φωτογραφίες Νο1, Νο2, Νο3