Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Π.Δ.Ε.Θ.) στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Erasmus+ ΚΑ3 με τίτλο «Προς μια ενταξιακή εκπαίδευση για παιδιά προσφύγων - TIEREF» (αρ. συμβ. 592142-EPP-1-2017-1-TR-EPPKA3-IPI-SOC-IN) σε συνεργασία με τις Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας και Τρικάλων, συμμετείχε στην 3η Διεθνική Συνάντηση εταίρων στην πόλη Plovdiv (Φιλιππούπολη) της Βουλγαρίας, στις 25 και 26 Μαρτίου 2019.

ka31

ka32

Δείτε το Δελτίου Τύπου εδώ.