Επιλογή μαθητών/τριών και συνοδών για συμμετοχή στην ημερίδα του προ-γράμματος EUROSCOLA 2015-2016

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ ή ΕΔΩ