Ευρωπαϊκό πρόγραμμα – διαγωνισμός  EUROSCOLA 2015-2016: Πρόσκληση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ΠΕ 02 για συγκρότηση  επιτροπής αξιολόγησης των εκθέσεων των μαθητών και μαθητριών

Αίτηση