Διευκρινίσεις για τον γραπτό διαγωνισμό Euroscola 2015 - 2016