Θέση:
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
Τηλέφωνο:
2410539210
Φαξ:
2410539219