Θέση:
Υπεύθυνη Ομάδας Υποστήριξης Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Τηλέφωνο:
2410539220
Φαξ:
2410539219