Θέση:
Προϊσταμένη Τμήματος Β' Οικονομικών Υποθέσεων
Τηλέφωνο:
2410539212
Φαξ:
2410539219