Θέση:
Προϊσταμένη Τμήματος Α' Διοικητικών Υποθέσεων
Τηλέφωνο:
2410539218
Φαξ:
2410539219