Θέση:
Γραμματεία Πειθαρχικού Συμβουλίου Α' & Β' Τμήματος
Τηλέφωνο:
2410539213
Φαξ:
2410539219