Θέση:
Προϊστάμενος Τμήματος Γ' Προσωπικού
Τηλέφωνο:
2410539220
Φαξ:
2410539219