Θέση:
Γραμματεία Περιφερειακής Δευθύντριας
Τηλέφωνο:
2410539210
Φαξ:
2410539219