Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας διοργάνωσε τέσσερις (4) Ενημερωτικές Συναντήσεις για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ στη Λάρισα, την Τετάρτη 21/12/2016 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, στο Βόλο, την Τρίτη 10/1/2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 9ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου, στην Καρδίτσα, την Παρασκευή 13/1/2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας και στα Τρίκαλα, την Πέμπτη 12/1/2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων. Στις συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές εισηγήσεις για τους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, κατά τις οποίες παρουσιάστηκαν οι λεπτομέρειες του προγράμματος Erasmus+ καθώς και οι κανόνες υποβολής αιτήσεων εν όψει της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων 2017. Τις ενημερωτικές συναντήσεις παρακολούθησαν σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές σχολικών μονάδων, υπεύθυνοι γραφείων ΚΕΔΔΥ, ΚΠΕ, ΚΕΣΥΠ, Σχολικών Δραστηριοτήτων και πολλοί εκπαιδευτικοί.

 

KA1-SXOLIKH-VET_ERASMUS+

KA2-SXOLIKH_ERASMUS+KA2-SXOLIKH_ERASMUS+

KA2-VET_ERASMUS+

Πρόγραμμα Εισαγωγής Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μια Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία» ΑΠ 1,2,3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013
«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» - ΑΠ 1, 2, 3 (MIS 520707, 485613, 485614)
Πράξη «Ενίσχυση υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης 2019-2020» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5048220) στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020
«Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - ΑΠ1» (MIS 520704), «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΠ6» (MIS 5000044), «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - ΑΠ3» (MIS 453706) του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του ΕΠΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2014-2020
ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Οδηγός υλοποίησης δράσεων για την προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 2007-2013